Новини

Збори акціонерів

30.11.-1
ПАТ „Рівнесільмаш” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18 вересня 2014 р. о 10.00 за адресою: Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Індустріальна, 6.

Порядок денний

30.11.-1
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2013 роки. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки. 5. Затвердження річної фінансової звітності та балансів Товариства за 2012-2013 роки. Порядок покриття збитків Товариства. 6. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства у зв`язку з закінченням терміну їх повноважень 7. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв`язку з закінченням терміну їх повноважень 9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 10. Про надання в іпотеку АТ «УкрСиббанк» майна Товариства, схвалення та укладання договорів іпотеки майна Товариства.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 12 вересня 2014 року.

30.11.-1
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 18 вересня 2014 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи. Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 17 вересня 2014 року за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. З усіх питань щодо проведення зборів звертатись за тел.: (0362) 69-35-41, 69-35-42. Наглядова рада ПАТ «Рівнесільмаш»

Збори акціонерів

30.11.-1
25.04.2018 відбулися чергові Загальні збори акціонерів. Загальна кількість акцій 1310006 / голосуючих 1274030 / приймали участь 1236248 акцій.